"Mnohé veci v živote  sú ťažké nie preto, že sa o ne pokúšame, ale preto, že sa o ne nepokúsime vôbec." Seneca, 4 p. n. l.  – 65 n. l.

Poradenstvo Feng Šuej

Človek sa vo svojom živote často ocitne na rozhraní, kedy  má pocit, že sa už nedá ísť ďalej. Pokiaľ sa to stalo aj Vám a potrebuje vyriešiť určitú zložitú životnú situáciu, Feng Šuej Vám môže ponúknuť riešenia.

Najviac možno vyťažiť z Feng Šuej pokiaľ ste sa pre kúpu pozemku či akejkoľvek nehnuteľnosti ešte len rozhodli.

Na základe energie samotnej nehnuteľnosti, energie prichádzajúcej z okolitých hôr a riek a dátumu Vášho narodenie vieme posúdiť, či daný pozemok alebo nehnuteľnosť budú pre Vás vhodné. Môžete sa tak v živote vyhnúť mnohým problémom.

Každý človek je jedinečný a výnimočný, to čo prospieva jednému nemusí aj inému. Samozrejme, pokiaľ už nehnuteľnosť máte, je možné harmonizovať vnútorné a okolité prostredie, a to na základe znalostí energie priestoru a prepojenia s Vašou osobnou energiou.

Čo zahŕňa projekt Feng Šuej?

Prvá návšteva priamo u Vás doma

Úvodná konzultácia – popísanie životných okolností v ktorých sa nachádzate, vývoj životných udalostí a dôvody prečo chcete Feng Šuej využiť

Zameranie nehnuteľnosti profesionálnym kompasom

Obhliadka nehnuteľnosti, vonkajšieho prostredia  a následne interiéru

Posúdenie vhodnosti umiestenia nábytku, jeho orientácie, vhodných a nevhodných interiérových doplnkov, farebnosti stien, umiestnenie živlov akvárium (voda), krb (oheň)

Po úvodnej konzultácii a obhliadke, zakreslenie pôdorysu, určenie svetových strán a energií, ktoré jednotlivé časti priestoru obsahujú, rozdelenie do sektorov, výpočet hviezd

Na základe dátumu narodenia vypočítanie BAZI – posúdenie osobnej energie človeka, výpočet osobného čísla Gua, určenie prospešných sektorov, svetových smerov a prvkov, výpočet osobnej hviezdy prosperity, osobnej hviezdy romantiky a lásky, výpočet osobných harmonických sektorov, výpočet všetkých osobných harmonických interakcií s priestorom

Pri obhliadke pozemku zameranie hôr a riek, a určenie najvhodnejšej polohy domu tak, aby dom nezachytával nepriaznivé toky energií, ktoré môžu spôsobovať rôzne zdravotné či finančné problémy, ak nie je možné meniť orientáciu domu – posúdenie vstupu

Pri kúpe bytu - posúdenie či stavba je kompatibilná s Vašou osobnou energiou, posúdenie vhodných a nevhodných sektorov, výpočet hviezd

Na základe skĺbenia všetkých týchto aspektov zistíme, čo priestor prináša, kde sú jeho silné a slabé miesta.

Po hĺbkovej analýze a skombinovaní viacerých techník Feng Šuej v prepojení na Vašu osobnú energiu, Vám pripravíme projekt, kde navrhneme konkrétne zmeny  -  rozmiestnenie a orientáciu nábytku, posilnenie prospešných oblastí, navrhneme ochranné opatrenia pre menej prospešné oblasti, odporučíme farebnosť stien, vhodnosť jednotlivých interiérových doplnkov, umiestnenie akvária ( vody), krbu (ohňa)

Pokiaľ je dom v štádiu projektovania posúdime tvar domu, navrhneme ako členiť priestor tak, aby podporoval priamo Vašu osobnú energiu, dispozičné rozdelenie priestoru na jednotlivé miestnosti, kde umiestniť najdôležitejšie body Feng Šuej - VSTUP - POSTEĽ – SPORÁK,   ako ich orientovať tak, aby prinášali osoh priamo Vám

Pri rodinných domoch navrhneme exteriér, kde je vhodné umiestnenie vodných prvkov (jazero, bazén), vyššej zelene, vstupnej brány, príjazdových ciest, ako upraviť terén tak, aby zachytával pozitívnu energiu

Pri analýze využívame techniky autentického tradičného Feng Šuej, ktoré sú podložené v reálne existujúcich starých spisoch

Všetky zmeny vychádzajú vždy z toho, čo nám priestor a okolnosti dovoľujú – sú navrhnuté na základe ďalšej konzultácie s klientom

Vypočítanie jedného vhodného dátumu na určitú životnú udalosť (zahájenie stavby, sťahovanie sa do priestoru, kedy je vhodný čas meniť orientáciu nábytku a pod.)

Pri projektovaní  rodinných domov a firiem 2 až 3 ďalšie konzultácie priamo u nás v štúdiu alebo s Vašim architektom, záleží od náročnosti projektu

Pri budovaní nových stavieb každá ďalšia návšteva na pozemku – cena dohodou

Podrobné vysvetlenie projektu pri odovzdávaní priamo u zákazníka alebo u nás v štúdiu, kde je samozrejme priestor na ďalšie konzultácie ohľadom projektu

Pokiaľ sa rozhodnete pre návrh interiéru  v 3D projekcii, pripravíme Vám  ho. Návrh spĺňa požiadavky súčasného moderného dizajnu a pripravíme ho v štýle a vo farebnosti akú preferujete (objednáva sa zvlášť a nie je bežnou súčasťou Feng Šuej projektu)

Možné je objednanie len projektu Feng Šuej, ktorý obsahuje presný popis čo, kde, kedy a ako umiestniť. Takýto projekt je vyhotovený v 2D projekcii. Možné je vypracovanie aj 3D návrhu – pri objednávke komplexných služieb Feng Šuej aj dizajn interiéru -  cena dohodou

Projekty rodinných domov podľa Feng Šuej

Rodinný dom Miloslavov 2014

projekt07-podorys-farba

Rodinný dom Kynceľová 2014

projekt07-podorys-farba

Rodinný dom Kordíky 2014

projekt07-podorys-farba
projekt07-podorys-farba

Osadenie domu na pozemku Brezno - Mazorníkovo