Techniky Feng Šuej

Používané techniky

Xuan Kong Fei Xing - Metóda lietajúcich hviezd

Výskyt lietajúcich hviezd v priestore a v čase ovplyvňuje kvalitu a šťastie celého priestoru.

Táto metóda patrí medzi najdôležitejšie súčasti dôkladnej analýzy Feng Šuej. Patrí k veľmi účinným metódam najmä z krátkodobého hľadiska.

BA Zhai - Metóda 9 palácov

BA Zhai - Design by Janette s.r.o.

Táto metóda využíva rozdelenie priestoru do deviatich palácov.

Ide o metódu, ktorá sa v priestore prejavuje najmä z dlhodobého hľadiska.

 

 • Sheng Qi – Zdroj života
 • Tian Yi – Nebeský doktor
 • Yan Nian – Dlhovekosť
 • Fu Wei – Stabilita
 • Centrum
 • Huoa Hai – Nehody
 • Wu Gui – 5 Duchov
 • Liu Sha – 6 Zabijakov
 • Jue Ming – Ohrozenie života

SAN - HE techniky

Sila San He techník vychádza z využitia vplyvu exteriéru a to najmä z horských a vodných štruktúr.

Využívajú sa najmä pri väčších objektoch – obchodné centrá, komerčné priestory, priemyselné budovy, fabriky a pod. Tieto techniky patria medzi najstaršie a najsilnejšie.

Špeciálne techniky Feng Šuej pre Business

Špeciálne techniky Feng Šuej pre business - Design by Janette s.r.o.

Tieto techniky sú založené na využívaní silného vplyvu toku Qi z hôr a riek.

Prostredníctvom nich sa nastavuje vstup, umiestnenie a orientácia pracovného stola v prepojení na BAZI človeka. Táto metóda využíva špeciálne San He techniky pre podporu financií a podnikania.

ZE RI - Časovanie osobných udalostí

ZE RI - Design by Janette s.r.o.

 • Začínate podnikať?
 • Sťahujete sa?
 • Podpisujete zmluvu?
 • Viete kedy je ten správny čas?

Každý deň má určitú energiu, ktorej využitie je vhodné vždy na niečo iné. Časovanie osobných udalostí sa využíva najmä na podporenie osobných aktivít ako uzavretie dôležitej zmluvy, podpísanie dôležitého obchodného kontraktu, zahájenie podnikania, otvorenie pobočky, prevádzky, sťahovanie sa a pod.

ZE RI - Časovanie Feng Šuej udalostí

 • Začínate stavať?
 • Robíte rekonštrukciu?
 • Premiestňujete nábytok?
 • Viete kedy je ten správny čas?

Moment zahájenia stavby či rekonštrukcie poznali už naši predkovia. Každá väčšia stavba bola vždy sprevádzaná okamihom slávnostného položenia základného kameňa. Táto metóda je zameraná na výpočet týchto výnimočných okamihov zahájenia budovania niečoho nového.

BAZI - 4 piliere osudu - Hodina, Deň, Mesiac, Rok narodenia

BAZI - Design by Janette s.r.o.

"Poznaj sám seba"

V momente príchodu na tento svet a prvým nádychom sú nám dané vlastnosti, ktoré nás sprevádzajú po celý život.

Na základe rozboru dátumu narodenia dokážeme určiť čo nám bolo dané do nášho života, pokiaľ poznáme tieto danosti vieme v živote rozvíjať to, čo nám prospieva a naopak kontrolovať naše slabé stránky.