Živly Feng Šuej

Voda

Voda - Design by Janette s.r.o.

Voda je zdroj života, základ nášho bytia a existencie ale často predstavuje aj potenciál prosperity.

Už odpradávna boli najprosperujúcejšie regióny v blízkosti vodných tokov, jazier a v oblastíach prímorských prístavov. Bez vody nedokáže prežiť na Zemi žiadny človek, akýkoľvek živý tvor či rastlina.

Avšak tak, ako je voda pre nás nevyhnutná, často sa môže stať, že nám môže priniesť nešťastie vo forme záplav, prívalových dažďov či obrovských záplavových vĺn. Preto je umiestnenie vody vzhľadom k polohe domu veľmi dôležité, aby nám prinášala pokoj, zdravie a prosperitu.

Oheň

Oheň - Design by Janette s.r.o.

"Oheň dobrý sluha, ale zlý pán."

Oheň nám prináša svetlo a teplo. Posedenie pri príjemnom, blkotajúcom krbe nám prináša chvíle oddychu a pohody. Nepríjemnosti nám však môže spôsobiť nespútaný, neovládateľný oheň, ktorý prepukne na miestach, ktoré sú pre oheň z nášho pohľadu nevhodné.

Takisto ako pre vodu aj tu platí, že je veľmi dôležité, kde sa oheň nachádza. Dobre umiestnený oheň potláča vplyv nepriaznivých sektorov, naopak jeho umiestnenie v oblasti nepriaznivých hviezd, môže znásobovať pôsobenie týchto energií. Nesprávne umiestnený oheň či už v podobe kuchynského sporáka alebo krbu, môže spôsobovať rôzne nepríjemnosti niekedy aj celej rodine, alebo len určitému členovi rodiny v závislosti od toho v ktorom sektore je umiestnený.