BAZI charakteristika osobnosti

"Poznaj sám seba"

BAZI – 4 piliere osudu – Hodina, Deň, Mesiac, Rok narodenia

Rozbor osobnosti na základe hodiny a dátumu narodenia, popísanie vonkajších a vnútorných charakterových vlastností, zistenie silných a slabých stránok, talentov a celkového potenciálu človeka – výber vhodnej oblasti kariérneho pôsobenia.

BAZI - Design by Janette s.r.o.