Feng Šuej – vietor a voda

Vietor, ktorý sa voľne preháňa a vanie ponad kopčeky hôr a zároveň dáva veci do pohybu a voda, ktorá zachytáva tento pohyb a pretavuje ho do určitého tvaru.

Čo je však skryté v hlbokej podstate týchto dvoch slov?

Je to rozmiestnenie rôznych čínskych symbolov, sošiek, obrazov a sôch v našom domove tak, ako nám radí nespočetné množstvo obrázkových kníh?

Naozaj umiestnenie nejakého predmetu dokáže zmeniť energiu priestoru a vyriešiť problém, ktorý vznikol zablokovaním energie?

Prvé historické zmienky o Feng Šuej sa datujú cca okolo roku 4000 p. n. l.. Nie je však presne známe, kedy toto učenie vzniklo. Pôvodné Feng Šuej bolo zamerané na stavbu hrobiek a išlo o tzv. jinové Feng Šuej. Úcta k predkom, korene rodu sú podstatnou súčasťou každého z nás a ovplyvňujú náš pozemský život.

Pôvodný názov Feng Šuej bol KAN YU, kde KAN znamenalo horu, ktorá prijíma energiu z nebeských telies a YU nížinu, zem. V období vlády Žltého cisára Huang Ti (2697 – 2597 p. n. l.) nadobudlo učenie Feng Šuej dôležité postavenie v spoločnosti, nakoľko tento cisár (aj keď nie je dokázané či skutočne žil alebo či ide len o vymyslenú postavu) konzultoval všetky dôležité veci s odborníkmi na astrológiu a čínsku metafyziku.

Čínska metafyzika vychádza zo vzájomného prepojenia troch prvkov: Nebo – Človek – Zem. Prepojenie týchto troch prvkov ovplyvňuje naše životy.

Číňania majú príslovie:

Po prvé Osud, po druhé Šťastie, po tretie Feng Šuej.

Na to, aby sme v našom živote mohli niečo zmeniť, potrebujeme najskôr poznať to, čo nám bolo dané do nášho života pri narodení (Osud - BAZI).

Na základe týchto znalostí dokážeme robiť správne zmeny a rozhodnutia v čase, ktoré ovplyvňujú náš život (Šťastie) a podľa toho dokážeme robiť cielené zmeny v priestore a v čase tak, aby nám prinášali prosperitu a prospech (Feng Šuej).

Starí čínski majstri vypozorovali, že stavba postavená v určitom regióne, orientovaná určitým smerom, s umiestneným hlavným vstupom do domu v určitom sektore a prepojená na osobnú energiu človeka (BAZI – čínska astrológia) prináša prospech alebo straty.

Neoddeliteľnou súčasťou Feng Šuej je teda zameranie stavby kompasom.

Na základe dlhodobého pozorovania v čase a v priestore, prepojenia týchto hlbokých znalostí a vlastností Feng Šuej majstri dokázali budovať stavby s ohľadom na svetové strany a prichádzajúcu energiu z hôr a riek tak, aby tieto budovy prinášali úžitok. Z týchto poznatkov vznikli rôzne techniky Feng Šuej, ktoré sa používajú a sú účinné dodnes. Na základe znalostí exteriéru je potom možné členiť a tvoriť vnútorný priestor tak, aby bol prospešný pre obyvateľov domu.

Podstatnou súčasťou učenia Feng Šuej je vzájomný cyklus rodenia alebo deštrukcie 5 prvkov:
Drevo – Oheň – Zem – Kov – Voda.

Skutočné Feng Šuej je teda také, ktoré nevidíme, ale cítime. Cítime, že okolo nás prúdi príjemný tok energie a všade vnímame harmonické prostredie. Na to, aby sme vytvorili naozaj dobré Feng Šuej, potrebujeme najskôr poznať osobnú energiu človeka, veď každý z nás je jedinečný a výnimočný, a každému prospieva niečo iné.

Feng Šuej je veda založená na prírodných zákonoch a princípoch čínskej metafyziky, ktorá vychádza zo stáročného pozorovania prírody a čínskej astrológie.

Feng Šuej - Design by Janette s.r.o.